1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU ZOO-VET Sp. z o.o. z siedzibą:
 2. Cicha 6m2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 3. Z Administratorem danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: zoovet@zoovet.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów PPHU ZOO-VET,
  2. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez PPHU ZOO-VET,
  3. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk,
  4. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach,
  5. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 5. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  1. udzielona zgoda,
  2. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski,
 6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  1. procesorom w związku ze zleconymi przez spółkę działaniami w realizacji sprzedaży towarów,
  2. podmiotom współpracującym,
  3. którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu na jaki została udzielona zgoda. Zgoda jest udzielona do czasu jej wycofania.
 8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  2. sprostowania danych,
  3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez
   1. przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
  6. przeniesienia Państwa danych osobowych.
 9. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług .
 10. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez spółkę mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Spółka korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:
  1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
 12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" .